^Powrót na górę!
  • 1 Zespół Szkół Ochrony Środowiska
    Zespół Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie to szkoła ponadgimnazjalna, która kształci, na wysokim poziomie, na kierunkach technicznych oraz zawodowych.
  • 2 Zespół Szkół Ochrony Środowiska
    Misją szkoły jest kształcenie uczniów w oparciu o szacunek do drugiego człowieka oraz poszanowanie dziedzictwa historycznego oraz kulturowego. Chcemy, aby nasi absolwenci sprostali wyzwaniom współczesnego rynku pracy oraz odnieśli sukces zarówno zawodowy, jak i osobisty.
  • 3 Zespół Szkół Ochrony Środowiska
    W skład Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie wchodzą: Technikum nr 4 kształcące w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik ochrony środowiska, technik urządzeń sanitarnych, technik mechanik, technik usług fryzjerskich. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca we wszystkich zawodach.
baner

Main Menu

Film o ZSOŚ

efs

zpoor

http://zsosleszno.home.pl/comenius-logo.jpg

Miasto Leszno.jpg

logo.jpg

Copyright © 2013. ZSOŚ Rights Reserved.


Facebook